Samarbetsprojektet: Att leda pedagogik tillsammans

Erasmus+ allmänbildande utbildning

Projektets målsättningar är att utveckla pedagogiska samarbetsformer inom småbarnsfostran, öka nätverkandet internationellt såväl som nationellt samt skapa samarbete mellan privata och kommunala aktörer inom småbarnspedagogiken. Sateenkaari Kotos Daghem Lyckobo deltar i projektet.

Verksamheten i projektet sker genom arbetsskuggning och deltagarna är pedagoger inom åtta olika enheter för småbarnsfostran i Åbo stad. Samarbetsparter är enheter för småbarnsfostran i fyra olika europeiska länder. Projektet fokuserar också på aspekter som mångkulturalism, natur- och miljöfostran och tidig språkundervisning. Alla dessa områden är tyngdpunktsområden i den nya nationella läroplanens strategier för småbarnsfostran.