Ollaan mukana LUMA2020-ohjelmassa!

Meillä on ilo ilmoittaa, että Sateenkaari Kodon päiväkoti Ketunpesä ja Multaa ja Mukuloita-hanke ovat valittu LUMA-kehittämispäiväkodiksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan.

Yhteisöllisen toiminnan päätavoitteena on tukea lasten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Toiminta toteutetaan oppimisprojektin kautta neljässä teemassa, joita ovat Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous), Matematiikkaa ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka) ja Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy kuitenkin LUMA-aineisiin).