Hankkeet

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa Sateenkaari Koto ry:n toimintaa. Hankkeiden tarkoituksena on luoda ja kokeilla uusia toimintatapoja ja -muotoja asiakkaiden hyväksi. Monipuolisella hanketoiminnalla pyritään vastaamaan asiakaskunnan tarpeisiin ja tavoitteena on, että kehittämishankkeet yhdessä muun toiminnan kanssa olisivat kattava osa asiakas- ja yhteiskunnan tarpeita sekä tuoda lisäarvoa yhdistyksen toimintaan. Hankkeissa tehdään yhteistyötä mm. kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Sateenkaari Koto ry:n hankkeet

Yhteistyöhankkeet

Auroras-hanke

Kotoutumisen tärkeimpinä edellytyksinä pidetään yleisesti kielitaitoa ja työllistymistä. Luetaan yhdessä -verkostossa on jo vuosien ajan...

<!–Vanhemmat hankkeet–>