Jalkautuva työvalmentaja

Jalkautuvan työvalmentajan toimintamalli koostuu kahdesta eri osasta. Mallin yhtenä osana on maahan muuttaneiden naisten työvalmennus, jota on toteutettu ryhmämuotoisena ja yksilöohjauksena. Toisena osana on työyhteisöihin annettava tuki maahanmuuttajanaisten työllistämisen edistämiseksi. Malli ja sen menetelmät ja työkalut on tarkoitettu hyödynnettäväksi maahanmuuttajien työelämätaitojen ja työyhteisöjen perehdytysosaamisen tueksi.

Jalkautuva työvalmentaja toimii maahanmuuttajanaisen ja työyhteisön tukena työsuhteen alussa ja perehdytysvaiheessa. Työvalmentaja jalkautuu työpaikalle työntekijän ja työyhteisön toiveiden ja tarpeiden mukaan ja toimii ulkopuolisena tukea ja apuna käytännön asioissa. Tukea tarjotaan työyhteisöön ja työntekijälle yksilöllisen tarpeen mukaan 1-3 kk ajan vahvistaen työyhteisöjen kulttuurisensitiivisyyttä ja perehdytysosaamista.

Malli on toteutettu osana SIIVET- Maahan muuttaneet naiset kohti työelämää sosiaalista osallisuutta vahvistamalla (2/2020–9/2022) hanketta. Hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Hanke on Sateenkaari Koto ry:n toimintaa ja hankkeen kuntakumppaneita ovat Raisio ja Kaarina.

Työvalmennus

Materiaali maahan muuttaneiden naisten työelämäosaamisen, työnhakutaitojen, työkyvyn ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Materiaalia voi hyödyntää ryhmä- tai yksilövalmennuksessa.

Työyhteisön tuki

Materiaali on tarkoitettu työyhteisöihin maahan muuttaneiden työntekijöiden perehdytyksen ja työyhteisöön integroitumisen tueksi.