Työllisyyttä edistävät palvelut

Työkokeilu

 

Työharjoittelu

Palkkatukityö

Työvalmennus

Materiaali maahan muuttaneiden naisten työelämäosaamisen, työnhakutaitojen, työkyvyn ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Materiaalia voi hyödyntää ryhmä- tai yksilövalmennuksessa.