Opetuskotitoiminta

Opetuskodit Turun Halisissa ja Kaarinan Hovirinnassa tarjoavat avoimen kohtaamispaikan, suomen kielen ja suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien arjen taitojen opetusta, kulttuuritietoista palveluneuvontaa sekä kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluita. Kiinteänä osana toimintaa ovat erilaiset asiakkaiden tarpeista nousevat teemaryhmät ja työpajat, esim. hyvinvointi- ja terveysneuvonta. Palveluneuvonnan avulla kykenemme antamaan yksilöllistä tukea asiakkaan koko elämäntilanne huomioiden.

 • Opetuskotitoiminta lisää maahanmuuttajien kulttuuri- ja kasvatustietoisuutta, joka vahvistaa seuraavan sukupolven integroitumista ja lapsiperheen hyvinvointia.
 • Maahanmuuttajien lisääntyneet arjenhallintataidot sekä valmiudet arjessa selviytymiseen tukevat perheen toimintaedellytyksiä kahden kulttuurin välissä.  
 • Opetuskodit vaikuttavat yhteiskunnallisesti jakamalla tietoutta perusoikeuksista sekä velvollisuuksista, joihin yhteiskuntamme toiminta rakentuu.
 • Opetuskoti on myös erilaisten kulttuurien avoin kohtaamispaikka, johon on helppo tulla taustasta riippumatta.

 

Tilaa tästä uutiskirjeemme ajankohtaisista tiedoista

Yhteistyöverkostomme

 • Viranomaisverkostot; Kela, Te-palvelut, Turun ja Kaarinan kaupungit
 • Vapaaehtoisverkosto; Akateemiset Naiset, SPR, YK-yhdistys
 • Yhteistyöverkostot; Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Turun kriisikeskus, Yhdessä Yhdistys, Daisy Ladies, Lounais-Suomen Martat ja vuosittain vaihtuvat paikalliset muut toimijat
 • Oppilaitosverkostot; Kotoutumiskoulutus, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Turun ammatti-instituutti, Peimarin koulutuskuntayhtymä (Livia), Linnasmäen opisto, Turun Ammattikorkeakoulu, Turun Yliopisto

Opetuskodeissa järjestetään lukukausittain suomen kielen opetusta (15 h/vko) yhdessä Linnasmäen opiston ja Akateemisten naisten Luetaan yhdessä -verkoston kanssa. Kielikurssi noudattaa Opetuskodeille yksilöllisesti räätälöityä opetussuunnitelmaa. Kielikurssin maksu on Sateenkaari Koto ry:n kannatusjäsenyysmaksu, 20€/vuosi. Lisätietoja kursseille ilmoittautumisesta saat kotouttavan työn ohjaajalta.

Opetuskodissa tehdään mielellään yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja tarjoamme myös työssäoppimispaikkoja alan opiskelijoille, lisätietoja saat kotouttavan työn ohjaajalta.

In English

  • Sateenkaari Koto ry is founded in 1998
  • An association with general interest as a non-profit-making organization.
  • Sateenkaari Koto ry owns 100% of the limited company Sateenkaari Koto Oy, which provides early childhood education and home care for families with children. 
  • In addition, the association’s activities include Teaching Homes that support integration work and projects that support, for example, families, sustainable development and integration.
  • Sateenkaari Koto serves to strengthen the community of families with children, supporting parents in their educational duties and promoting sustainable development in all their activities.
  • We strengthen the comfort and rooting of multicultural and immigrant families in the Finnish culture and environment. We support volunteers through induction, training and guidance