Päiväkoti Halikolo

Päiväkoti Halikolo – lähellä metsiä sekä Aurajokivarren vanhoja kulttuurikohteita Turun Halisissa

Halikolo on 44-paikkainen rivitalossa sijaitseva päiväkoti, jossa toimitaan mukavissa 4–7 lapsen pienryhmissä. Liikenneyhteydet ovat hyvät.

Vahvuuspedagokiikkaa, vuorovaikutustaitoja ja kielen oppimista leikin, luovuuden ja luonnon parissa

Toiminnassamme korostuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen leikin ja mielikuvituksen kautta. Autamme lasta tunnistamaan omat vahvuutensa ja rohkaisemme lasta eri tavoin ilmaisemaan ajatuksiaan ja mielipiteitään. Kielellisen kehityksen tukeminen yksilölliset tarpeet huomioiden on tärkeimpiä kasvatuksemme painotuksista. Roolileikit, satujen maailma ja luova hassuttelu näkyvät toiminnassamme ympäri vuoden ja havainnoimme lasten kiinnostuksen kohteita eri ikäkausina. Luomme mahdollisuuksia lapsen luontaisille oppimistavoille myös liikunnan, taiteellisen kokemisen sekä luonnon ilmiöiden tutkimisen kautta.

Päiväkodissamme kohtaavat lapset ja perheet monista kulttuureista; tutustumme eri tapoihin ja juhliin – suomalaisia perinteitä unohtamatta.

Kuten kaikissa Sateenkaari Kodon päiväkodeissa, myös Halikolossa toimitaan Vihreä Lippu-ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Palautetta perheiltä

”Kiitos ihanista ja tärkeistä Halikolovuosista: Lämpimästä, rakastavasta, arvostavasta ja huomioivasta kasvatuksesta. Näillä eväillä on hyvä jatkaa eteenpäin!”

”Kiitos koko Halikolon henkilökunnalle näistä vuosista, ammattitaitoisesta hoidosta ja kasvatuksesta, jota lapsemme ovat saaneet, sekä tuesta ja neuvoista, joita vanhempina olemme saaneet! Olette ihania!”

”Halikolosta jää myönteisenä mieleemme hoitajien innovatiivinen asenne lapsen hyvinvoinnille. Jokainen lapsi otettiin avosylin vastaan sellaisena kuin hän on ja häntä ohjattiin ja opastettiin yksilönä. Avoin keskustelu oli helppoa kasvattajien kanssa, kaikesta oli mahdollista puhua ja huolenaiheisiin reagoitiin heti. Lapsille oli monipuolista ja kivaa toimintaa ja positiivinen asenne siivitti kaikkea tekemistä!”

Päiväkoti Halikolon

Yhteystiedot

Paavinkatu 14 H, 20540 Turku
Yleinen 044 054 3020
Murmelit 045 7832 8463
Muurahaiset 045 7834 3473
Siilit 045 7832 8462
halikolo@sateenkaarikoto.fi
Arkisin klo 7.00–17.00

Maria Vuorinen

Päiväkodin johtaja
045 7875 2451
Hae päivähoitopaikkaa