Sateenkaari Kodon materiaalipankki sisältää materiaaleja eri kehittämishankkeista

Materiaalipankista löytyy runsaasti materiaaleja: julisteita, oppaita, esitteitä ja erilaisia tukimateriaaleja mitä Sateenkaari Koto on tuottanut kehittämishankkeiden aikana ja yhteistyöhankkeissa.

Tasa-arvotoiminta

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hankkeessa tuotettiin menetelmäopas. Menetelmäoppaaseen on kerätty erilaisia toiminnallisia menetelmiä, mitä voi hyödyntää maahan muuttaneiden naisten parissa tehtävään työhön. Menetelmäoppaan teemoja ovat elämä Suomessa, naiseus, vanhemmuus sekä hyvinvointi. Menetelmäoppaan ryhmien tavoitteena on edistää osallistujien eheän minäkuvan rakentumista, omanarvontunnon tervettä kehitystä ja yleisen hyvinvoinnin paranemista. Ryhmien perimmäinen tavoite on ennen kaikkea tukea naisten tasa-arvoista kotoutumista jokapäiväisessä elämässä.
Menetelmäopas kohderyhmän kanssa työskenteleville
Vertaisuuden voimaa-juliste