Sateenkaari Kodon päiväkodeissa arki jatkuu / Daghemmens vardag fortsätter

Ohjeista ja rajoituksista huolimatta meidän päiväkodit ovat auki. Vaikka elämme poikkeuksellisia aikoja Koronavirus pandemian vuoksi, toiminta ja arkielämä päiväkodissa jatkuu. Tehdään retkiä lähimetsiin, ollaan ulkona, leikitään ja pelataan sekä suunnitellaan myös kevään istutustyöt. Ilon ylläpito on tärkeä myös tässä uudessa arjessa. Pidämme toimintaa pienissä ryhmissä ja huolehditaan hygieniasta.

Toivomme voimia kaikille, yhdessä eteenpäin!

 

Trots instruktionerna och begränsningarna är våra daghem öppna. Även om vi lever i exceptionella tider på grund av Coronavirus-pandemin, fortsätter aktiviteterna och det vardagliga livet i daghemmen. Vi gör utflykter till närliggande skogar, vi är ute, vi leker och spelar samt planerar också vårens planteringssarbete. Att upprätthålla glädje är också viktigt i detta nya vardagliga liv. Vi håller aktiviteter i små grupper och tar hand om hygienen.

Vi önskar krafter till alla, framåt tillsammans!