SATEENKAARI KOTO KUMPPANINA MARJAT HANKKEESSA

MARJAT-hanke tukee Suomeen tulevien maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeessa kotoutumista tuetaan edistämällä maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia. Päätavoitteita ovat maahanmuuttajien terveystietouden lisääminen ja palveluohjauksen kehittäminen. Maahanmuuttajien omia terveyden edistämisen valmiuksia parannetaan työpajojen, teemapäivien ja osallisuutta tukevien toimintojen avulla.

Sateenkaari Kodon Opetuskoti Mustikka toimii hankkeen kumppanina ja Marjat teemaryhmiä on jo järjestetty opetuskodeissamme tämän kevään aikana. Yhteistyö on alkanut jo muutama vuosi sitten, mutta nyt sai lisää pontta rahoituksen turvin.

Hankkeesta lisää tietoa saat nettisivuilta:

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/marjat-maahanmuuttajien-kotoutumisen-edistaminen-t/