VINCE – Virtual integration home – promoting inclusion and empowerment digital

VINCE-hankkeessa päätavoitteena on kehittää ja edistää maahanmuuttajien julkisia kotoutumispalveluita. Tarkemmin sanottuna tarkoituksena on yhdistää yksilöille ja ryhmille suunnatut vuorovaikutukselliset ja aktiivista osallisuutta edistävät kotoutumispalvelut digitaalisiksi palveluiksi virtuaaliympäristöön.

Kotoutumista edistävien palveluiden muuttaminen digitaalisesti saataviksi toteutetaan luomalla virtuaaliportaali, johon liitetään erilaisia jo olemassa olevia sekä uusia maahanmuuttajien ajankohtaisia tarpeita vastaavia kotoutumista tukevia palveluita.

Hankkeen työmenetelmänä käytetään palveluohjausta, jossa palvelunkäyttäjät (eli maahanmuuttajat) osallistuvat aktiivisesti sisällön kehittämiseen.

Hankkeen lopputuloksena on hankkeeseen osallistuneiden partnerien tuottama monialainen ja korkealaatuinen, kotoutumista tukeva palvelut kattava virtuaaliympäristö maahanmuuttajille.

Yhteystiedot:

Toiminnanjohtaja
Varpu Aaltonen
Puh. 045 7876 9416
varpu.aaltonen@sateenkaarikoto.fi