VINCE – Virtual integration home – promoting inclusion and empowerment digital

VINCE-hankkeessa päätavoitteena on kehittää ja edistää maahanmuuttajien julkisia kotoutumispalveluita. Tarkemmin sanottuna tarkoituksena on yhdistää yksilöille ja ryhmille suunnatut vuorovaikutukselliset ja aktiivista osallisuutta edistävät kotoutumispalvelut digitaalisiksi palveluiksi virtuaaliympäristöön.

Kotoutumista edistävien palveluiden muuttaminen digitaalisesti saataviksi toteutetaan luomalla virtuaaliportaali, johon liitetään erilaisia jo olemassa olevia sekä uusia maahanmuuttajien ajankohtaisia tarpeita vastaavia kotoutumista tukevia palveluita.

Hankkeen työmenetelmänä käytetään palvelumuotoilua, jossa palvelunkäyttäjät (eli maahanmuuttajat) osallistuvat aktiivisesti sisällön kehittämiseen.

Hankkeen lopputuloksena on hankkeeseen osallistuneiden partnerien tuottama monialainen ja korkealaatuinen, kotoutumista tukeva palvelut kattava virtuaaliympäristö maahanmuuttajille.

Yhteystiedot:

Hankekoordinaattori
Katja Ollikainen
puh. 045 7835 5275
katja.ollikainen@sateenkaarikoto.fi