Sä Osaat -hankkeen tuoreita kuulumisia!

Mitä hankkeelle kuuluu?

Sä Osaat -hanke on ollut käynnissä kohta kahden vuoden ajan. Hankematkaa voisi kuvata vaikkapa sanoin: liike, luova taide, tarinallisuus, ilo, elo, hyvä olo! Meitä on ollut matkalla mukana jo yli 2000 toimijaa: Itä-Turun alueen lapsiperheitä, nuoria, vapaaehtoisia, opiskelijoita ja moniammatillisia toimijoita. Hankkeen päätavoitteena onkin luoda moninaisten perheiden osallisuuden toimintamalli lasten harrastetoiminnan ympärille Itä-Turun alueella.

Mitä teemme?

Olemme tarjonneet kuvataide- ja nukketeatteriryhmiä, perhejalkapalloa sekä tanssitaidetta monipuolisesti toiminta-alueen 5-10- vuotiaille lapsille ja perheille. Olemme tutustuttaneet Halikolon ja Villasukan päiväkotien lapsia ja perheitä erilaisiin harrastuslajeihin ja kyselleet sekä perheiden että lasten näkemyksiä harrastamisesta. Turun Nappulaliigan ohjaama Halisten Perhefutis ja Kisa-Veikkojen Varissuon Perhefutis ovat laittaneet ilmaan jo yli 500 jalkapalloa, liikuttaneet satoja lapsia ja myös kymmenittäin äitejä ja isejä. Turun Seudun Kuvataidekoulu KONSTan ohjaamassa Halisten perheen kuvataidekerhossa moni on kokeillut ensimmäistä kertaa savitöitä tai piirtänyt graffitteja – usealle lapselle kerho on ollut myös jo kesäloman eka aktiviteetti, jonne voi juosta suoraan oman kotipihan poikki!  Lausteella toimiva Aura of Puppetsin Luovan tilan kerho on kokeillut ja luonut siipiään niin koululla kuin Lausteen Lähiötuvalla; keväällä jatketaan Lausteen koulun tiloissa.  Syksyisin Itä-Turun kouluissa järjestetyt kiusaamisen ehkäisyyn liittyvät Tanssiteatteri ERIn “Älä töni mun kaveria” -esitykset ja työpajat ovat saaneet yhteistyökouluista erinomaiset palautteet. Halisten äidit taas ovat löytäneet Opetuskoti Mustikasta olohuoneen kerran kuussa teekupposen tai hemmottelun merkeissä. Lisäksi hanke on tuottanut monenlaista ohjelmaa erilaisissa lähiötapahtumissa ja Varsinais-Suomen FinFamin perheleireillä, sekä verkostoitunut vahvasti alueellisten harrasteverkostojen ja aluetoimijoiden kanssa.

Miksi juuri harrastaminen on tärkeää?

Olemme saaneet todeta, että taide ja liikunta tukevat osallisuutta ja toimivat yhteisen ymmärryksen tulkkeina erinomaisella tavalla. Liikuntaan tai taidetekemiseen on helppo tulla mukaan, vaikkei yhteistä kieltä tai konseptia aina olisikaan. Monet kielet ja kulttuurit kohtaavat pelikentillä tai pensselien äärellä. Erityisesti ulkotoiminnat ja kesäkauden aktiviteetit ovat olleet suosittuja. Olemme myös keränneet runsaasti havainnointi- ja dokumentointitietoa siitä, millaiset tekijät tukevat tai estävät lasten harrastustoimintaan osallistumista. Miten perhe saisi riittävästi tietoa harrastamisesta? Miten huoltajat voisivat osallistua enemmän? Aiheesta on jo tuotettu myös kaksi opinnäytetyötä, ja lisää materiaalia on tulossa tänä vuonna.

Lue lisää:

Hakanen, H. 2023. ”Tytöissähän on tulevaisuus, kyllä heidän pitää päästä harrastamaan liikuntaa” : Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten tyttöjen liikunnan harrastaminen ja sen merkitys koulunkäynnin, kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Kasvatustieteen pro gradu-työ. Turun yliopisto. Saatavissa://www.utupub.fi/handle/10024/175079.

Kujanpää, L. & Lemetyinen, I. 2023. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten harrastaminen –   Harrasteopas 5–6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.  Sosiaali- ja kasvatusalan opinnäytetyö.Turun ammattikorkeakoulu.  Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/798074/Kujanpaa_Lemetyinen.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Mitä olemme oppineet?

Hankkeen käytännön työn sekä kerätyn tiedon myötä olemme huomanneet, että tiivistetyn, helpon harrastustiedottamisen tarve on ilmeinen. Erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaiset perheet tarvitsevat perustietoa siitä, miksi lapsen on hyvä harrastaa, mitä siitä voi oppia, miten harrastustoiminta tukee myös perheiden arkea ja mitä huoltaja voi harrastamisen kautta saada. Olemme oppineet, että harrastustoiminnan ohjaukseen tarvitaan lisää tietoa ja koulutusmateriaalia. Aivan yhtä tärkeää kuin huoltajien tiedonsaanti, on ohjaajien ymmärrys siitä, miten jokaisen osallistujan yksilöllinen huomiointi mahdollistuu, millaisia reunaehtoja ja toisaalta joustoa monikulttuurinen asiakastyö tarvitsee ja mitä on aito, osallisuutta tukeva työ. 

Hankkeen viimeisen vuoden päätehtävänä onkin – lukuisten ryhmien lisäksi – keskittyä tuottamaan ja levittämään jokaista perhettä ja harrastustoiminnan ohjaajan työtä tukevaa, saavutettavaa tietoa alueellisen harrastamisen mahdollisuuksista ja toisaalta estävistä tekijöistä ja niiden huomioimisesta. Hanketyö liittyy läheisesti käynnissä olevaan Turun (ja Suomen) harrastamisen malliin, jonka kautta jokaiselle lapselle halutaan taata mahdollisuus harrastamiseen. Kiinnitymmekin alueellisiin ja kansallisiin toimija verkostoihin yhä vahvemmin samalla kun juurrutamme hankkeen hyviä tuloksia ja käytäntöjä osaksi Turun alueen harrastetoiminnan tukemista. Tässä uuden koordinaattorimme Ainon, sekä vahvan aluetoimijamme Jennin, osaamisesta on valtava hyöty! Tervetuloa mukaan, Aino ja Jenni! 

Vuoden 2024 aikana lisäämme hankkeen viestintää eri kanavissa ja painotamme tulosten levitystä etenkin syyskaudellamme. Olethan siis kuulolla ja seuraat meitä sosiaalisessa mediassa! Hanketyön huipentumaa esitellään tämän vuoden Perheen Päivässä 26.10. jolloin tarjolla on tuttuun tapaan monipuolista toimintaa lapsiperheille, mutta lisäksi tietoiskuja ja tietoa harrastamisesta. 

Oikein energistä ja luovaa viimeistä hankevuotta toivoen Outi, Sä osaat -hankkeen koordinaattori

Sä Osaat -hankkeen uusien työntekijöiden, Jennin ja Ainon esittelyt:

”Aloitin hankekoordinaattorina Sä Osaat -hankkeessa nyt tammikuun alussa Outin ja Jennin kaverina. Olen valmistunut Turun yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi syksyllä 2022 ja Turussa olenkin asunut yliopisto-opintojen alusta alkaen.

Onkin kiinnostavaa päästä hyödyntämään omaa osaamista ja kiinnostuksia laajasti hankkeen moninaisissa tehtävissä! Hankkeeseen liittyen minut tavoittaa joko sähköpostitse aino-maria.pusa@sateenkaarikoto.fi tai puhelimitse 044 240 3175.

Tapaamisiin kevään mittaan, odotan innolla pääseväni fillaroimaan ympäri Itä-Turkua ja tutustumaan alueen harrasteryhmiin!

-Aino-Maria Pusa”

 

”On ollut ilo aloittaa perhekoordinaattorin työt vuodenvaihteessa tässä osaavassa tiimissä, enkä malta odottaa että saadaan kevään toiminnat kunnolla vauhtiin!Sä Osaat -hankkeen ohella työskentelen paikallisessa alakoulussa koulunkäynninohjaajana, sekä opiskelen yhteistöpedagogiksi, joten puuhaa ja vauhtia riittää! Nappaathan hihasta kiinni ja tulet jutulle kun kohdataan! Minut tavoittaa myös sähköpostitse jenni.nkhili@sateenkaarikoto.fi tai puhelimitse 045 7836 9985.

-Jenni Nkhili”