Sä Osaat – Osallistamalla eteenpäin

“ME OLLAAN NIIN ILOISIA, KUN ME OLLAAN TÄÄLLÄ MUKANA!”

Mitä Sä osaat-hankkeelle kuuluu?

Hankkeelle kuuluu hyvää ja hankekaari on nyt noin puolivälissä!  Toimintaa on ollut monipuolisesti niin Halisisissa Opetuskoti Mustikassa, Lausteen lähiötuvalla kuin Varissuon kentälläkin. Olemme järjestäneet tapahtumia ja toimintaa eri yhteistyötahojen kanssa niin Nummen kirjastossa, HaliSillassa kuin päiväkotien pihoissa ja perhetapahtumissa.

Keräämme yhteen alueellisia liikuntapalveluja yhdessä Turun Liikuntapalvelujen kanssa Nummi-Halisten sekä Lausteen alueella esim. yhteistyöverkostojen ja perheiden harrastereppujen kokoamisen myötä. Saimme myös upeita Halisten alueen nuoria mukaan kesätyötehtäviin hankkeelle. Seuraamme kiinnostuneina Turun harrastamisen mallin kehittämistyötä ja olemme olleet esillä erinäisissä kansallisissa verkostoyhteistyöfoorumeissa. Suunnittelemme myös ohjaajien koulutussisältöjä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kevät toi pallot pihoille ja kentille

Etenkin kevättä kohti eri toiminnot ovat vain lisääntyneet. Ulkotilat, valoisa aika ja lisääntynyt vapaa-aika antavat uusia mahdollisuuksia tavoittaa lapsia ja perheitä erilaisten aktiviteettien pariin.

Halisten Perhejalkapallo saatiin pyörimään koulun pihalle jälleen huhtikuussa, ja innokkaita pelaajia on luotsannut Rami.


Täällä on ollut hyvä pöhinä!  Perheille on helppo lähettää lapset kentälle pelaamaan, kun ollaan näin lähellä. Tosin olisi hyvä saada lisää myös perheitä mukaan pelaamaan ja toimintaan.

Hankkeen uutena toimintana Kisa-Veikot starttasivat Perhefutiksen Varissuolla Pelttarin kentällä. Myös siellä tunnelma on ollut innostunut, ja uudet jalkapallot otettiin hurraten vastaan. Kisa-Veikkojen futista pyörittää Ismael yhdessä apuohjaajien kanssa.

– Tänne tulee mielellään lapsia ja perheitä. Meidän ohjaajien monipuolinen osaaminen auttaa siinä, että jokainen kokee olevansa tervetulllut. Kohtaamme jokaisen lapsen yksilönä ja kysymme, mitä sulle kuuluu. Se on tärkeää!

Entäs ne perheet?

Hankkeen toiminnan keskiössä on eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kohtaaminen ja osallisuuden lisääminen. Olemme kohdanneet huoltajia eri yhteyksissä, kuten päiväkodin kevätjuhlassa Tanssiteatteri ERIssä, kentän laidoilla ja äitien kohtaamisissa. Yhteiset hetket ovat olleet ilon ja naurun sävyttämiä. Uusina toimintamuotoina pyritään tavoittamaan alueiden huoltajaverkostoja ja kutsumaan huoltajia erilaisiin keskusteluiltoihin tai hemmotteluhetkiin.

Olemme myös kyselleet huoltajien, lasten ja ammattilaisten toiveita ja näkemyksiä

harrastamisesta tai erityisesti liikunnan merkityksestä.

Hankkeen myötä onkin jo myös valmistunut kaksi opinnäytetyötä, joihin voi tutustua paremmin seuraavien linkkien takaa:

Turun yliopiston erityispedagogiikan opiskelija Hanni Hakasen pro gradutyö: ”Tytöissähän on tulevaisuus, kyllä heidän pitää päästä harrastamaan liikuntaa”.  Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten tyttöjen liikunnan harrastaminen ja sen merkitys koulunkäynnin, kasvun ja kehityksen näkökulmasta. https://www.utupub.fi/handle/10024/175079

Turun AMK:n sosionomiopiskelijoiden, Iida Lemetyinen ja Laura Kujanpää:  Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten harrastaminen – Harrasteopas 5–6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.  https://www.theseus.fi/handle/10024/798074

Syksyn tullen jatkuvat niin jalkapallotreenit kuin erilaiset leirit ja tapahtumatoteutukset. Keskeisenä tehtävänä on lähteä etsimään ja kokoamaan yhteen sitä, mikä on moninaisten perheiden osallisuuden toimintamalli harrastetoiminnan parissa ja miten sitä tulisi edistää erityisesti Itä-Turun alueella. 


Sä Osaat -hanke on lähiötoimintaa Itä-Turun lapsiperheille monikulttuuristen vanhempien sosiaalista osallisuutta vahvistamalla. Ajatus on osallisuuden toimintamallin luominen lasten lähiö harrastetoiminnan ympärille. Tavoitteena tukea 6-10v lasten osallistumismahdollisuuksia lähialueen liikuntaan, taiteeseen ja hyvinvointiin liittyviin harrastetoimintoihin Itä-Turun alueella Varissuon, Lausteen ja Halisten kaupunginosissa. Erityisesti vahvistamme monikulttuuristen vanhempien sosiaalista osallisuutta osaksi harrastetoiminnan ympärillä olevaa vanhempain verkostoa. Otamme nuoret mukaan oman asuinalueen harrastetoimintaan tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautua ryhmän ohjaajaksi ja saada kokemusta lasten ryhmien ohjauksesta.

Hankkeen toiminta alkoi keväällä 2022 ja jatkuu vuoteen 2024 loppuun.

Laaja yhteistyökumppanien joukko mahdollistaa tarjolla olevan harrastetarjonnan. Yhteistyökumppaneita ovat KONSTa Turun seudun kuvataidekoulu, Aura of Puppets,  Tanssiteatteri Eri, Turun Nappulaliiga ja Turun Kisa-Weikot.

Yhteystiedot:

Hankekoordinaattori
Outi Arvola
045 7876 9443
outi.arvola@sateenkaarikoto.fi

Toiminnanjohtaja
Varpu Aaltonen
Puh. 045 7876 9416
varpu.aaltonen@sateenkaarikoto.fi