Sä Osaat – Osallistamalla eteenpäin

Sä Osaat -hanke on lähiötoimintaa Itä-Turun lapsiperheille monikulttuuristen vanhempien sosiaalista osallisuutta vahvistamalla. Ajatus on osallisuuden toimintamallin luominen lasten lähiö harrastetoiminnan ympärille. Tavoitteena tukea 6-10 -vuotiaiden lasten osallistumismahdollisuuksia lähialueen liikuntaan, taiteeseen ja hyvinvointiin liittyviin harrastetoimintoihin Itä-Turun alueella Varissuon, Lausteen ja Halisten kaupunginosissa. Erityisesti vahvistamme monikulttuuristen vanhempien sosiaalista osallisuutta osaksi harrastetoiminnan ympärillä olevaa vanhempain verkostoa. Otamme nuoret mukaan oman asuinalueen harrastetoimintaan tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautua ryhmän ohjaajaksi ja saada kokemusta lasten ryhmien ohjauksesta.

Hankkeen toiminta alkoi keväällä 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun.

Laaja yhteistyökumppanien joukko mahdollistaa tarjolla olevan harrastetarjonnan. Yhteistyökumppaneita ovat KONSTa Turun seudun kuvataidekoulu, Aura of Puppets,  Tanssiteatteri Eri, Turun Nappulaliiga ja Turun Kisa-Weikot.

Hankkeen myötä onkin jo myös valmistunut kaksi opinnäytetyötä, joihin voi tutustua paremmin seuraavien linkkien takaa:

Turun yliopiston erityispedagogiikan opiskelija Hanni Hakasen pro gradutyö: ”Tytöissähän on tulevaisuus, kyllä heidän pitää päästä harrastamaan liikuntaa”.  Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten tyttöjen liikunnan harrastaminen ja sen merkitys koulunkäynnin, kasvun ja kehityksen näkökulmasta. https://www.utupub.fi/handle/10024/175079

Turun AMK:n sosionomiopiskelijoiden, Iida Lemetyinen ja Laura Kujanpää:  Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten harrastaminen – Harrasteopas 5–6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.  https://www.theseus.fi/handle/10024/798074

Kurkkaa hankkeen tuoreimmat kuulumiset tästä linkistä!

Hankkeen menoa voi myös seurata instagramissa : sa_osaat

Yhteystiedot:

Hankekoordinaattori
Aino-Maria Pusa
044 240 3175
aino-maria.pusa@sateenkaarikoto.fi

Hankekoordinaattori
Outi Arvola
045 7876 9443
outi.arvola@sateenkaarikoto.fi