Yhdessä oppien -hanke 2020-2023 – Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

Mentoritoiminta maahan muuttaneiden naisten voimavarojen ja vanhemmuuden vahvistajana

Hankkeen aikana vapaaehtoiset, ammattilaiset ja maahan muuttaneet naiset kehittävät yhdessä mentoritoimintamallin, jonka tarkoituksena on lisätä maahan muuttaneiden naisten ja perheiden hyvinvointia sekä edistää sosiaalista osallisuutta.  Vapaaehtoiset mentorit kulkevat maahan muuttaneen naisen rinnalla, tukien ja kannustaen niissä asioissa joissa mentoroitavat kokevat tukea tarvitsevan. Malli sisältää matalan kynnyksen vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä yhteisöllisiä toimintamenetelmiä. 

Vapaaehtoiset mentorit voivat toimia tukena maahan muuttaneen naisen kotoutumisessa ja elämässä eteenpäin pääsemisessä. Maahan muuttanut nainen voi kaivata mentorin tukea esimerkiksi suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa, opiskelu-, työ- tai harrastusmahdollisuuksien löytämisessä tai vanhemmuudessa. 

Mentoriksi voivat ryhtyä kaikenikäiset naiset Kaarinan, Turun ja Raision alueelta. Edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito sekä suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus. Tärkeää myös on oma kiinnostus ja mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan. 

Kaikki mentorit saavat koulutuksen, jonka jälkeen he voivat toimia mentoreina maahan muuttaneille naisille. Koulutuksessa käydään läpi mentoritoiminnan ja vapaaehtoistyön periaatteet sekä kulttuurisensitiivistä toimintatapaa ja tutustutaan mentalisaatio perusteiseen työtapaan. Koulutukseen sisältyy kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot sekä Sateenkaari koto Ry:n ja Opetuskotien toiminnan esittelyä. Koulutuksia on järjestetty yhteensä neljä. 

Perusmentorikoulutuksen lisäksi on kehitetty työelämämentorikoulutus, joka antaa valmiudet tukea mentoroitavaa erityisesti työelämään ja opiskeluihin liittyvissä asioisssa. Mentoritoiminta on käynnissä koko hankealueella ja mentorpareja on muodostunut useita. 

Avoin kohtaamispaikkatoiminta ja vanhemmuuden tukeminen

Hankkeen aikana on luotu avoin kohtaamispaikkatoiminta monikulttuurisessa ympäristössä. Matalan kynnyksen kohtaamispaikat toimivat Hovirinnan ja Halisten Opetuskodeissa  ja toiminnan tavoitteena on tukea perheiden voimavaroja ja vahvistaa vanhemmuutta sekä sosiaalista osallisuutta. Avoimissa kohtaamispaikoissa ja niiden yhteydessä järjestetään työ- ja teemapajoja, retkiä, talkoita sekä monenlaista osallistavaa toimintaa naisille ja heidän lapsille. Kohtaamispaikkaan voit tulla tutustumaan uusiin ihmisiin ja saamaan vertaistukea, keskustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia suomen kielellä kahvikupin ääressä tai oman mielenkiinnon mukaan osallistua työpajoihin ja teemaryhmiin. Avoimen kohtaamispaikan ohjaajat antavat palveluohjauksellista neuvontaa ja auttavat tarvittaessa myös virastoasioissa esim. Kela ja Te-palvelut. Voimme myös yhdessä miettiä mieltä askarruttavia asioihin ratkaisuja, joilla naisen ja perheen hyvinvointia voidaan vahvistaa. 

Yhdessä oppien kohti tulevaa – Mentoritoiminta maahan muuttaneiden naisten voimavarojen ja vanhemmuuden vahvistajana.

Hankeaika 1.2.2020–2023

Yhdessä oppien -hankkeessa vapaaehtoiset, maahan muuttaneet naiset ja ammattilaiset kehittävät yhdessä mentoritoimintamallin,  jolla edistetään maahan muuttaneiden naisten ja perheiden hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta omalla asuinalueellaan. Hankealue on Kaarina, Raisio ja Turku. 

Teemme tiivistä yhteistyötä Kaarinan kaupungin eri toimijoiden kanssa, Akateemisten naisten Luetaan yhdessä -verkoston ja alueen muiden järjestöjen kanssa.

Mitä teemme Yhdessä oppien -hankkeessa?

  • Kehitämme yhdistyksen vapaaehtois- ja vertaistoimintaa
  • Luomme uusia vanhemmuutta tukevia toimintamalleja
  • Perustamme ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä
  • Järjestämme avointa kohtaamispaikkatoimintaa

Miten sinä haluaisit olla mukana toiminnassamme? Etsimme erityisesti uusia vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Täältä voit lukea lisää Sateenkaari Koto ry:n vapaaehtoistoiminnasta.

Kysy lisää ja tule mukaan!
Lataa hanke-esite ja juliste.


Yhteystiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Emmi Samsten
045 7833 1822
emmi.samsten@sateenkaarikoto.fi
Opetuskoti Mustikka Hovirinta
Pehtorinkatu 2 F 26, 20780 Kaarina


Hankkeen toimintaa

Mentoritoimintaa Turussa, Raisiossa ja Kaarinassa. Kysy lisää!

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Emmi Samsten, 045 7833 1822 tai emmi.samsten@sateenkaarikoto.fi

Monikulttuurinen kohtaamispaikkatoiminta Kaarinassa

Kohtaamispaikka on auki maanantaisin klo 10-14 ja torstaisin klo 12-14. Mustikan monikulttuurinen kohtaamispaikka on kaikkien naisten ja lasten oma paikka, jossa järjestetään monenlaista maksutonta toimintaa aikuisille ja lapsille, keskustellaan selkosuomeksi ja tutustutaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin. Meidät löydät osoitteesta Pehtorinkatu 2 F 26.

Turku: Halisten monikulttuurinen kohtaamispaikka ja avoin toiminta Opetuskoti Mustikassa

Palveluohjauksellista neuvontaa Mustikassa ilman ajanvarausta, vanhemmuutta tukevia työpajoja ja mukavaa yhdessä tekemistä maanantaista perjantaihin kello 9-15. Jos tarvitset apua Kelan, Wilman tai virasto- ja paperiasioiden kanssa, tervetuloa maanantaisin kello 9-14 tai varaa aika Emmiltä puhelimessa 045-7833 1822. Meidät löydät osoitteesta Kardinaalinkatu 3 P 151.

Raisio: Monikulttuurinen kohtaamispaikka Perhekeskus Sateliitti

Keskiviikkoisin klo 10-12. Ryhmä on tarkoitettu kaikille lapsiperheille. Ohjelmassa mm. askartelua, ulkoilua ja tietoiskuja eri palveluista. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Raision sosiaalitoimen maahanmuuttajatyön kanssa. Sateliitin löydät osoitteesta Hulvelankatu 2. Lisätietoa Emmi Samsten 045-7833 1822 tai emmi.samsten@sateenkaarikoto.fi